Over de Stichting

Het echtpaar dat de stichting heeft opgezet beseft dat zij bevoorrecht is. Zij steunde al vele jaren acties die in haar ogen een duidelijke bijdrage leverden aan het welzijn van mensen en/of de natuur. In 2021 werd besloten deze activiteiten te professionaliseren en onder te brengen in een eigen stichting met een ANBI status.
Dit werd in september 2021 gerealiseerd. Het bestuur, in overleg met overige belanghebbenden, koos de doelen en de financiƫle basis werd goedgekeurd.

De stichting verwerft haar vermogen middels giften uit het familie vermogen en donaties door gelieerde bedrijven. Ze zoekt niet actief naar donaties door derden. Dit neemt niet weg, dat in het verleden is gebleken dat persoonlijke en zakelijke relaties op eigen initiatief de doelen van de Stichting wensen te steunen.

Een belangrijke reden om de stichting op te richten, is versterking van de mogelijkheden om niet alleen tijdens het leven te helpen. Zo kan er voor gezorgd worden dat dit gedachtengoed langer blijft bestaan.

Voor meer gedetailleerde informatie leest u het beleidsplan. Een link naar dit beleidsplan vindt u onderaan deze pagina.