Doelstelling

De doelstelling van de stichting is om de leefomstandigheden, het welzijn van mensen en natuur te verbeteren. Ze heeft gekozen voor drie aandachtsgebieden:

Leven

Het Leven kan fijn zijn. Maar soms kan het tegenzitten en kan de gezondheid optimaal levensgeluk in de weg staan. Er kunnen mogelijkheden zijn om deze barrieres weg te nemen, maar soms zijn deze voor de betrokkenen te duur en worden ze niet vergoed. De stichting is bereid te helpen die extra kosten te dragen.

Milieu

“Er is geen plan B voor planeet aarde”. We moeten nu zorgen dat er verandering komt in hoe we leven en hoe we harmonisch kunnen omgaan met hetgeen ons door de aardbol gegeven is. Voordat de stichting is opgericht zijn er initiatieven genomen om dit te bevorderen vanuit individuele bestuursleden. De stichting zal deze initiatieven voortzetten.

Geluk of Pech

Geboren worden met fijne talenten is een kado, maar geen verdienste! Het geven van tweede kansen aan hen die pech hadden bij de uitdeling ervan, is een prioriteit van onze stichting. Het is een Geluk en Voorrecht om vanuit een comfortabel leven niet alleen aan jezelf, maar ook aan anderen te mogen denken.

Niet voor iedereen vanzelfsprekend

Een goede leefomgeving; wonen in een goed milieu; gebruikmaken van een herkansing of genieten van een goede gezondheid is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Stichting Jamiti probeert hen, die met een duwtje in de rug een stap voorwaarts kunnen zetten, te helpen. Dat hoeft niet altijd (alleen) met rechtstreekse financiële steun. Het kan ook lukken, vaak beter, door het creëren van mogelijkheden.