Werkwijze

De stichting steunt meerdere projecten per jaar met een eenmalige gift. Of bepaalt het aantal jaren dat op de donatie gerekend mag worden. Ze wil niet dat er een afhankelijkheid ontstaat. De stichting zal financiële steun verlenen aan projecten die passen in haar doelstelling. Dit kan door giften, het bieden van medische of andere praktische hulp of het ter beschikking stellen van microkredieten.

De stichting staat open voor aanvragen van individuele mensen, maar ook van andere stichtingen of instellingen die zich op een specifiek doel richten. Het aantal donaties per jaar kan en mag variëren.

Samen maken we de wereld beter

Bent u actief op het gebied van Leefomgeving of Milleu?
Bent u bezig met plannen om mensen, die het verdienen, te helpen?
Kent u mensen die een 2e kans verdienen en die niet kregen van hun omgeving?
Stichting Jamiti kijkt graag met u mee om te zien of ze zinvol kan bijdragen.