Project Clean & Green
Chinnathurai

“Chinnathurai is een dorp dat ligt tussen de Arabische Zee in het zuiden en het AVM-kanaal in het noorden. In het district Kanyakumari, Tamilnadu,  Zuid India. De mensen in dit dorp zijn vissers die zich in de diepzee wagen om in hun dagelijkse levensonderhoud te voorzien. Ze zijn diep geworteld in een vurige katholiek geloof. Er zijn 1900 katholieke gezinnen (1400 huizen). Zij zijn ingedeeld in 46 eenheden, 12 wijken. Het is een dichtbevolkt dorp.
 De afvalproductie bedraagt ongeveer 5000 kg per dag.

De WHO schat dat 23 procent van alle sterfgevallen te wijten is aan milieurisico’s. Om onze aarde te ondersteunen en de strijd tegen vervuiling te winnen, is “Clean and Green” Chinnathurai begonnen te werken om  het dorp vrij van vervuiling te maken. Er zijn verschillende projecten opgezet voor duurzame ontwikkeling. De organisatie is in handen van de stichting Eva Nova (www.evanova.nl) die dit project op 1 januari 2021 is gestart. De financiering voor 2022 neemt Jamiti voor haar rekening.  Er worden regelmatig samenkomsten georganiseerd, waar de inwoners bewust worden gemaakt van het belang van een schone omgeving. En de bevolking komt ook naar deze bijeenkomsten!

Wat gaat er gebeuren?
1) Inzameling en scheiding van huidhoudafval.
Mensen hebben de neiging om huishoudafval en andere plastic materialen direct in de zee en op de kust te gooien. Dit veroorzaakt ernstige schade aan het mariene ecosysteem. Om dit te voorkomen, hebben we de mensen bewust gemaakt en hen aangemoedigd om dit afval te scheiden en te verzamelen. Het wordt naar een verzamelplek gebracht. Tot nu toe hebben we alleen al meer dan 2500 kilo lege Melkpakken ingezameld. Er worden vuilniszakken en vuilnisbakken/drums aan alle huishoudens verstrekt. Op 4 plekken zijn plastic afval verzamelpunten gemaakt.

2) Schoonmaak
Tijdens Pasen, 15 augustus, het feest van St. Jude en Kerstmis vinden er in ons dorp schoonmaakacties plaats op het strand, de bruidspoorten, kanaaloevers en kerkterreinen. Het lijdt geen twijfel dat als het lukt om hiermee door te gaan, ons dorp altijd groen zal zijn en een pioniersdorp voor de wijde omgeving zal worden.

3) Aanplant van bomen
Het dorp omvormen tot een groene plaats zal de mensen helpen om schone lucht in te ademen en de opwarming van de aarde tegen te gaan.  Elke boom telt immers! Jongeren uit ons dorp hebben de handen ineengeslagen om op vele plaatsen met enthousiasme vooral jonge FRUIT boompjes te kweken, en later te planten. Vandaag de dag kunnen we al zien dat ons dorp groener is geworden door deze boomaanplant.

4) Verzamelen van kokosnootdoppen
Ons dorp is gezegend met kokosnoot bomen en de mensen zijn gewend om kokosnoten te gebruiken in hun dagelijkse gerechten (levensmiddelen). Vervolgens belanden de doppen op straat. Soms vliegt het in brand en verstoort het de omgeving. In die weggegooide doppen blijft water staan en dat zijn broedplaatsen voor muggen larven. Om dergelijke schade te voorkomen, zijn we van plan om te beginnen met het scheiden en verzamelen van kokosnoot doppen en deze op een productieve manier te gebruiken in het hele dorp. Er worden al kunstvoorwerpen meegemaakt.