Project Cordaan

  • Tijdens een bezoek aan Amsterdam, maakten we kennis met de stichting “CORDAAN” Een grote organisatie die onder andere werkt met een groep van ongeveer 1500 kinderen en volwassenen die qua geestelijke vermogens minder bedacht werden. Cordaan zet zich in, om deze groep mensen,, op een voor hen plezierige manier, deel te laten nemen aan het dagelijkse leven. Een leven dat voor de meesten van ons “ gewoon” is. Huisvesting/werk/uitjes/vervoer/sociale contacten etc
  • Daar ontvangt Cordaan van de overheid en particulieren financiële steun voor. Ruimte voor extra dingen is er niet. Jamiti heeft (voor iets dat niet eerder mogelijk was) in 2022 gezorgd voor 1450 en in 2023 voor 1860 kerstpakketten

Kerstpakketten feest voor Cordaan cliënten

kerstpakketCordaan1
kerstpakketcordaan2
kerstpakketcordaan3
kerstpakketcordaan4